D-Kimochi

25.07.22 GOLD ĐI NGANG NÊN LÀM GÌ, KỊCH BẢN SẮP TỚI.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tỷ giá hiện tại của XAUUSD đang đi ngang trong một xu hướng tăng lớn, với các đáy bằng nhau trên khung M15

Giá hiện tại đang phản ứng tại vùng kháng cự tại vùng giá 1727.xxx. Vùng hỗ trợ tại vùng giá 1720.938.

Nếu giá phá vỡ kháng cự trên hoặc tạo đáy cao hơn vùng hỗ trợ có thể xem xét xu hướng tăng lớn tiếp tục được bảo toàn vùng kháng cự tiếp theo cần lưu ý sẽ là 1736.xxx.

Ở đây chúng ta chờ giá phản ứng tại vùng kháng cự để có kế hoạch giao dịch tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.