tienminhnguyen

Giao dịch Vàng 22.9.2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng phục hồi nhẹ trong khi USD tăng cao hơn. Những bình luận diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Powell đã kéo giá vàng xuống thấp hơn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu PMI /CIPS sơ bộ của S&P Hoa Kỳ vào 20:45 hôm nay"
Chiến lược giao dịch 5:00 - 19:00 Ngày 22.9.2023
BUY 1909-1912 SL1906 TP1916, 1920, ...
SELL 1928-1932 SL1935 TP1922, 1916, ...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.