GKFXPrimeVN

Chiến thuật cho GOLD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã di chuyển trên vùng giá 1300, thể hiện cấu trúc xu hương tăng trong ngắn hạn

Canh mua tại vùng giá 1298 - 1300
mục tiêu hướng đến 1315 -1320
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh