GKFXPrimeVN

Chiến thuật cho GOLD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã di chuyển trên vùng giá 1300, thể hiện cấu trúc xu hương tăng trong ngắn hạn

Canh mua tại vùng giá 1298 - 1300
mục tiêu hướng đến 1315 -1320
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.