IACapital

Giá Vàng đã xác nhận có thể tăng lên lên lênn1ll7ll7ll5

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD
- Giá Vàng đã phá vỡ mô hình nêm tăng giá theo dự báo ngày hôm qua.
- Hiện tại xu hướng tăng có thể đã được xác nhận và đảo chiều tăng lên ngưỡng 1775
- MACD đã mở rộng và hướng lên như công cụ thể hiện rằng giá đã đạt được mức đáy hiện tại và đủ động lực để tăng.

Dự báo: xu hướng tăng đã được xác nhận, ưu tiên các chiến lược buy lên 1775
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.