HanHanVuong

xu hướng XAUUSD với sự hình thành sóng N

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hôm qua đã giảm đáng kể khi phá vỡ đường viền cổ của mô hình vai đầu vai hướng tới cản bên dưới, theo thuyết thời gian của ichimoku thì giá đang hình thành mô hình sóng I = V tạo thành sóng N với 11 ngày cực đẹp. vì vậy mn có thể tiếp tục bán xuống hết ngày hôm nay. dự ngày 01 /10 sẽ là ngày thay đổi với mô hình sóng N này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.