EricGoldHunter

Gold Set up trap mọi ae nên lường trước

Giá xuống
BLACKBULL:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Set up trap mn nên lường trước
Tối ni 7 rưỡi có tin Doanh số bán lẻ
Khả năng thị trường ra tin Vàng bay tạo trap dụ Buy fomo, sau đó Vàng sập
---
Plan:
Limit Sell 2029 Sl 2032
Sell 2033-36 Sl 2038.5
Đánh về 2004 trước
Tiếp là break về 1992
---
Plan này xảy ra thì c.h.ế.t khá nhiều đấy.
---
im ok. u folow
Good lucky u!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.