WyckoffianVN

GOLD - Sau nhịp giảm mạnh là retrace

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Retrace xong lại giảm tiếp...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.