tradingpro2012

Gold ngắn hạn canh short quanh 1440, dài hạn canh long 136x.

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn trên chart daily Gold chúng ra thấy chỉ báo RSI đã tiến rất sâu vào vùng quá mua và đạt mức lịch sử 88 mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, bên canh đó trên chart Weekly của gold thì vùng cản 1435 - 1440 là cản rất mạnh nhiều khả năng gold sẽ tạo đỉnh trung hạn quanh vùng cản 1440 /- và đảo chiều điều chỉnh test lại trend dài hạn đã phá vỡ trước đó quanh 136x.Chiến lược giao dịch với gold hiện ttaij ngắn hạn canh short dài hạn canh long là phù hợp :
Chiến lược giao dịch : Short : 1437 - 1440; Stoploss : 1450; Take profit : 1400 - 1375.
Long 136x ; stoploss : 1338 ; Take profit : 1440 -1500
Bình luận:
lệnh bán gold vùng 1437 - 1440 đã chootsl ời target 1 tại 1400.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.