DUCKHUONG87

Giao dịch vàng đầu tuần 2 tháng 2

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng có khả năng tiếp tục hồi phục quanh các ngưỡng 1817-1820, hoặc có thể lên 1825-1830
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.