Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 22/12/2021

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SELL XAUUSD tại 87.xxx sl 89.4 tp 81
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Giao dịch được đóng thủ công:
đóng 20-30 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.