HongLinhFX

# XAU/USD 1/12

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Chiến lược giao dịch ngắn hạn hôm nay:
Canh sell quanh vùng 1789, SL trên 1794.
Thêm vùng bắt đáy cho các tay sắt thép: mua quanh vùng 1748-1758
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.