khoahuynh

Vàng - Giá về tới vùng canh mua

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng canh mua của vàng nằm từ 1798 đến 1811.
Khi giá xâm nhập vùng này, có thể sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn để tìm điểm entry thích hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.