Jayce1006

XAUUSD tuần tới 28/10/2019 - 1/11/2019

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1D
TT : Hiện tại đang trong vùng giá SW dài hạn và đang tạo đỉnh thấp dần với Vol tụt dần
VPA G: Lực tăng đang tụt Vol khá rõ rệt
VPA S: Nến giảm đang manh
PA G: Pinbar vùng giá mạnh
PA X: Vùng tailed bar
=> Sẽ giảm cần chờ giá hồi 50% pinbar hay không.