ANHTHAI18

Gold đoạn cuối xu hướng dài hạn

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Có lẽ đây sẽ là 1 vài nhịp sóng cuối của đợt tăng giá Gold trên chart W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.