NgocHaiPearlie

Chiến lược Buy Vàng

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự báo Vàng sẽ còn 1 nhịp tăng mạnh nữa.
Đồ thị H1 giá đã breakout vung kháng cự.
Xu hướng buy breakout lên kháng cự 1780

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.