hoangvudb

GOLD đang điều chỉnh ngắn hạn về vùng 139x

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đang điều chỉnh ngắn hạn về vùng 139x
ở vùng 139x có khán cự mạnh, cân nhắc đặt TP ở vùng này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.