hoangvudb

GOLD đang điều chỉnh ngắn hạn về vùng 139x

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD đang điều chỉnh ngắn hạn về vùng 139x
ở vùng 139x có khán cự mạnh, cân nhắc đặt TP ở vùng này