GetBuck

Sell Gold

Giá xuống
GetBuck Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold break khỏi trend tăng tuần trước + đã pull back hoàn tất. SL và TP như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 1 Hit, chốt bớt và trailing stop phần còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.