PhamLocFx

XAUUSD H1, 20/08/2019

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua vàng tại mốc hỗ trợ quan trọng.
Xu hướng sẽ hình thành tạo kênh trong 1479 - 1534.
Tỷ lệ Risk:Reward tốt .