PhamLocFx

XAUUSD H1, 20/08/2019

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua vàng tại mốc hỗ trợ quan trọng.
Xu hướng sẽ hình thành tạo kênh trong 1479 - 1534.
Tỷ lệ Risk:Reward tốt .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.