PhamLocFx

Về tôi My signal at Telegram: https://t.me/StrategyTradingchanel
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
71 % forex 12 % cổ phiếu 18 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPJPY 24% | 4 XAUUSD 18% | 3 EURUSD 18% | 3 GS 12% | 2
Lần xem cuối
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư