PhamLocFx

Về tôi My signal at Telegram: https://t.me/StrategyTradingchanel
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
71 % forex 12 % cổ phiếu 18 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPJPY 24% | 4 XAUUSD 18% | 3 EURUSD 18% | 3 GS 12% | 2
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư