Gold-Invest

LÃNH ĐẠO CẢM XÚC TRONG ĐẦU TƯ

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xây dựng kế hoạch giao dịch
- Nguyên tắc về thông tin thị trường: cách thức phân tích các thông tin cơ bản trước khi giao dịch
- Nguyên tắc về điều kiện giao dịch: tạo ra các điều kiện giao dịch chuẩn và checklist các điều kiện. Đủ bao nhiêu tiêu chí thì sẽ vào lệnh
- Nguyên tắc thiết lập lệnh giao dịch: % vốn 1 lệnh giao dịch, thời gian vào lệnh, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh
- Nguyên tắc khi thực hiện lệnh giao dịch: kích hoạt lệnh, theo dõi lệnh, các phương án xử lý lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.