SonPriceAction

Time to sell gold

SonPriceAction Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XauUSD đã thể hiện sự yếu ớt vùng 61.8 đợt sóng giảm của 2 tuần trước đó. Đợi giá hồi về nhẹ và sell với 1 tỷ lệ R;R tốt
Bình luận:
Giá chạy rất đẹp, dời SL về 1225.9, TP 1/3 - 1/3 vị thế . Riding profit vị thế còn lại đến TP. Enjoy the cake anh em :)
Bình luận:
GIá quay ngược trở lại rất bất ngờ, Plan là để giá hit SL tại 1225.9 hoặc nếu giá quay đầu đi xuống thì cắt tại 1216.
Với 1/3 khối lượng đã tp lúc đầu thì kịch bản tệ nhất là lời chút ít :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.