NguyenThang33

Vàng - Chuẩn bị Short

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Phân kỳ Bearish với chỉ báo OBV ===> Phá vỡ mô hình thì gấu đạp xuống
- Mô hình giá tăng dần ===> Phá vỡ tam giác thì gấu cũng đap xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.