WyckoffianVN

GOLD - Adam Eva và cốc tay cầm...

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
...hay chỉ là những trò lố của ngài Thị trường?

Bình luận

Rất đáng lưu tâm đấy bạn!
Phản hồi