Kgold_io

Gold, Chart 4H - Trend chính vẫn tăng, nhưng đang có sóng hồi

Giá xuống
Kgold_io Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn chart 4h, bạn có thể thấy lực tăng luôn bị cản trở, nến pinbar khá lớn trước đó, vì vậy sẽ có một sóng hồi về vùng hỗ trợ, sau đó sẽ tiếp tục tăng theo trend chính
Bình luận:
Bắt đầu, có thể tìm điểm vào lênh BUY rồi
Bình luận:
Bắt đầu có nến SONG LONG rồi (nến đỏ - nến xanh giống nhau) lực đảo chiều mạnh

Website : kgold.io
Telegram : t.me/kgoldchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.