I_am_not_robot

Update Gold 15-11-2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold Update :
Trong baì phân tích gold lần trước tôi đã dự báo gold sẽ còn tăng khi có sự điều chỉnh . Kết quả gold đã tăng đúng như phân tích.
Hiện tại, gold đang ở mức giá khá cao và không phải là vùng để vào lệnh nữa. Nhưng xu hướng sẽ còn tăng về cùng kháng cự 1910.
Chúng ta có thể ngồi chồ tín hiệu đảo chiều ở vùng 1910 để có entry đẹp.
Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.