mrtuanvn

XAUUSD chờ short (Nial Fuller)

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là phân tích của Nial Fuller, mình note lại để theo dõi.
Chờ giá hồi về vùng màu hồng, SL >1525, TP vùng 1450.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.