tradeviet123

VAI ĐẦU VAI

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo plan của mình thì vùng giá 1830-1832 này sẽ sideway theo chiều đi lên, sau khi tạo xong vai phải thì 1 lệnh SELL để ăn trọn sóng giảm
Khuyến nghị :
BUY 1830-1832 >> TP 1840
SELL 1843-1845 >> TP 1831
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.