TrungViVan

Kịch bản trung hạn có thể có trong sóng vàng sắp tới

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự kiến sắp tới sẽ có sóng điều chỉnh vì giá tăng quá nhanh, tăng nhanh thì sẽ phải điều nhanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.