HHermes

XAUUSD TP1 1500, TP2 1480, TP3 1460

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày 7/8 có dự đoán tình huống tích cực nhất gold sẽ chinh phục 1558 (thực tế đã diễn ra theo kịch bản). Mặc dù giá tăng nhưng các tín hiệu dòng tiền, sực mạnh trend, tâm lý, lực đánh lên...lại phân kỳ âm. Nên luôn giữ quan điểm trung hạn ~ 3 tháng trend gold giảm sẽ chiếm chủ đạo, TP 1 là 1500 (đã đạt target ngày 6/9), TP target là 1480 và TP3 là 1460.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.