VictorHua

XAU/USD: Kịch bản 1- 5/2/2022

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản chủ đạo cho sóng Elliott với cấp độ (Cycle) Chu kỳ, một chu kỳ bán tháo mạnh mẽ!

Vẫn còn 2 kịch bản thay thế tăng giá, hãy theo dõi tôi để cập nhật liên tục các thông tin về hành động giá biểu diễn qua sóng Elliott .
---
Have a nice day!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.