Forex9999

[SELL GOLD ] Sell 1320 ; TP 1315; SL 1325 (50 pip)

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Tin cơ bản : Gần đầy các tin đều ủng hộ USD, tin tuần trước về nonfam cũng tạo ra hơn 300k việc làm tốt cho USD --> vàng giảm
- Gold gặp cản mạnh ở vùng 1320
- Gold đã lên khoảng 30 pip ở vùng 1323 trong phiên á ( nhịp hồi phiên á )
- Biên độ trung bình 1 ngày Gold rơi vào khoàng 70 pip ( 1 ngày tin bình thường )
- Hnay Gold có thể về vùng 1315 ( 50 pip )
Bình luận:
Gold đã giảm xuống vùng 1317.5 và đang tiếp diễn xu hướng xuống
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Gold đã TP rồi ae nhé, chúc mừng ae theo kèo Hải
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.