khoahuynh

Vàng - Tiếp tục canh mua - Hướng về 1900

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau đợt tăng mạnh vàng phục hồi và tích lũy.
Canh mua tại vùng 1845, dừng lỗ 1840. TP 1 tại 1861.
Trường hợp phá 1840, tiếp tục canh mua 1832
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.