GoldTraSig

VÀNG - SELL NHANH 1660 VỀ 1640

Giá xuống
GoldTraSig Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FOREXCOM:XAUUSD VÀNG - SELL Limit tại 1660-1661 - Target về vùng 1644-1640 - Stoploss 1655. Nhớ mặc cả market về 1660-1661 không khớp được thì thôi bỏ qua, thà nuốt nước bọt còn hơn rơi nước mắt. Vàng đi biên độ lớn chú ý giảm vol.
Bình luận: Lệnh khớp vùng BUY - 1660. Chờ theo dõi Market.
Bình luận: Xu hướng vẫn OK. Ai còn giữ lệnh thì dời STOPLOSS qua 1670. Ai chưa vào BUY vùng 64-65.
Bình luận: Done Target.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.