OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh mua trong vùng Demand H1 trong vùng 1930-1934
Stoploss dưới 1930.
Target tại 1949.
Xu hướng hiện tại: Tăng chính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.