JaneDoan

GOLD H4 Tiếp tục xuống

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B đã hoàn thành
Sóng C mục tiêu bằng sóng A và có thể rơi về 1232-1231
Giao dịch đang hoạt động: Gía rơi đúng nhận định. Đang trong sóng C chú ý đợi giá hiệu chỉnh tại vùng 1281-1282 để vào lệnh mục tiêu đầu tiên là 1256