DuyL

canh sell Gold (vàng)

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
khi thủng đường hỗ trợ thì sell

Bình luận

Sơ đồ đang đúng tới lúc này
Phản hồi