FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hôm qua đã có sự điều chỉnh về vùng 1500 và tăng lên tới cao nhất 1517.
Hôm nay vẫn tiếp tục đợi vùng hỗ trợ 1498-1500 có thể BUY lại mục tiêu 152x
Thoát buy khi vùng 1488 bị phá vỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.