Samurai_FX_VN

Kế hoạch săn chó vàng tuần từ 27-09-2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mã kênh và các mốc hội tụ về giá được thể hiện trên biểu đồ nến renko.
Hiện tại có 2 khả năng cho đợt điều chỉnh lên. 1 là đi theo sóng đẩy hoặc đi theo sóng chéo. Tuy nhiên với kịch bản A đã hết thúc tại 1737 thì giá đang đi về B theo mô hình sóng phẳng mở rộng hoặc sóng phẳng liên tục. Nếu nhịp hiện tại đi theo sóng đẩy thì A đến B sẽ là sóng phẳng mở rộng (cái này nhìn có vẻ phù hợp hơn), nếu đi theo mô hình sóng chéo sẽ trở thành sóng phẳng liên tục (bản thân sóng phẳng liên tục cũng rất ít khi xảy ra nên ta chỉ tập chung vào mô hình sóng đẩy để tạo ra mô hình sóng phẳng liên tục)

Nếu là sóng đẩy theo 5 nhịp, thì với các mức Fibo và các dữ liệu khác chúng ta có thể tính toán được B có thể sẽ điều chỉnh lên tối đa 1780-1785. Chúng ta bám theo các mốc giá đó và mô hìnhsóng đẩy để kiếm ăn.
Nhìn trên biểu đồ nến thông thường, thì khả năng sóng 3 sẽ kết thúc quanh 1762-1765. sau đó điều chỉnh đi ngang tích lũy khá lâu thì mới có đủ sức để bật lên 1775-1780. Đây là nhận định cá nhân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.