David_Dodan

Giá vàng trong tuần 6-3/2019

Đào tạo
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng có khả năng đi xuống một nhịp nhỏ nữa trước khi có cú hồi nhỏ, nhiều khẳ năng giá vàng chỉ có biến động mạnh sau tin Nf thứ 6 tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.