NEWWORLDGROUP

kháng cự hỗ trợ giá vàng phần 2

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH 5/5 : CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì 4 chỉ báo indicater của độc quyền , NẾU KO ĐỦ 5/5 NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH GIÁ VÀNG :: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL
STOP LOSS:
0,10% tương ứng 117pip
TAKE PROFIT :
tài khoản scaping 0,10-0.20 % hoặc 0,3-0,5%
tài khoản trung hạn 1-2%
tài khoản dài hạn :3-5%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.