rim5067

GOLD sell setup

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD fail vùng giá 1430, hình thành mô hình giảm Three Black Crows
Giá mục tiêu về lại đáy cũ 1383 , xa hơn có thể về 1340