15520339

GOLD có khả năng xuất hiện 2 mô hình liên tiếp

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình 1 : Evening Star - đã hình thành
Mô hình 2: Falling Three Methods - có khả năng hình thành cao

Lưu ý: Góc nhìn chủ quan cho mọi người có cái nhìn khách quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.