SonPriceAction

Đã đến lúc short vàng ?

Giá xuống
SonPriceAction Pro+ Updated   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xauusd đã đi đến vùng kháng cự mạnh và tạo 1 bearish engulfing / pin bar rất đẹp trên d1, có thể đây là 1 cú sóng hồi trước khi giá test lại 1360 1 lần nữa, tỷ lệ R;R 1: 2 khá ổn
Bình luận: Giá đi xuống đẹp, xem xét TP1/2 tại đây, 1 nửa còn lại để chạy tiếp
Bình luận: đã có dấu hiệu kháng cự của bên mua, tp tại đây hoặc chờ giá test lại 1324 để tp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.