Atptrading271

Chiến lược giao dịch Vàng 14/05/2019

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell vàng giá hiện tại mục tiêu 1293.
Chờ buy limit vùng giá 1293-1290 .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.