GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện lực tăng khá mạnh, Với Tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường, có thể vàng còn lực tăng nũa

Tìm diểm buy quanh vùng 1312 - 1320, mục tiêu hướng đến 1345

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.