NewWorldGroupVN

giao dịch live vàng 27.1.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giao dịch thực chiến 10-20p scaping
hiện tại 14h 00 chiều đã có tín hiệu hồi nhẹ của giá vàng
target từ 3-5 điểm

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.