NewWorldGroupVN

giao dịch live vàng 27.1.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giao dịch thực chiến 10-20p scaping
hiện tại 14h 00 chiều đã có tín hiệu hồi nhẹ của giá vàng
target từ 3-5 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.