NenTangForex

Vàng xuất hiện INSIDEBAR sau khi có biến động

NenTangForex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta có thể thấy thanh insidebar đã hình thành trên H1 của XAU . Chiến lược sử dụng phương pháp vào ra lệnh của insidebar, buystop và sellstop ở đáy và đỉnh của bar mẹ, Lợi nhuận rủ ro có thể 1:2, 1:3.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.