NenTangForex

Vàng xuất hiện INSIDEBAR sau khi có biến động

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại chúng ta có thể thấy thanh insidebar đã hình thành trên H1 của XAU . Chiến lược sử dụng phương pháp vào ra lệnh của insidebar, buystop và sellstop ở đáy và đỉnh của bar mẹ, Lợi nhuận rủ ro có thể 1:2, 1:3.
Đóng lệnh: dừng lỗ