ThanhThaoMC

08/07 GOLD phân tích các dấu hiệu

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Trên khung thời gian hàng ngày, chúng ta thấy 1440 là mức kháng cự rất mạnh
Sau hai lần cố gắng phá vỡ 1440 đều bị từ chối và đóng 2 cây doji, GOLD đã hình thành mô hình hai đỉnh báo hiệu dấu hiệu đảo chiều.
Nhưng chúng ta cần chờ đợi tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh Short
Nếu GOLD phá vỡ mức hỗ trợ 1280 thì khả năng cao GOLD sẽ điều chỉnh xuống mức thấp hơn
Các mức hỗ trợ chính :
1360
1340
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.