D-Kimochi

26.07.22 XAUUSD VÙNG KHÁNG CỰ VẪN RẤT CỨNG

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng kháng cự 1736 vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó, giá hôm qua phá vỡ qua vùng kháng cự 1727 nhưng chưa thể vượt được 1736, sau đó giảm mạnh xuống 1715 và tạo cấu trúc tăng giá. Giá hiện tại quay lại vùng kháng cự 1727.xx.

Thị trường hiện tại đang tạo nên một cấu trúc tăng giá với các vùng đỉnh và đáy tăng dần, vì vậy chúng ta sẽ follow theo xu hướng này với các vùng kháng cự và hỗ trợ lần lượt là 1727 và 1720.

Vùng mua tiềm năng sẽ là vùng 1720.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.