DOLAHA

GOLD đang sideway sóng 4

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sideway sóng 4 khi hồi về vùng 0.618 (1720) của sóng 3. Sóng 5 dự kiến sẽ lên vùng 1765-1770 .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.